Kdo jsem

Jmenuji se Lenka Ečerová. Můj FB profil.

Narodila jsem se v roce 1966, vystudovala jsem Střední knihovnickou školu v Praze, mám dvě dospělé dcery a dva vnuky. Pracuji jako odborná knihovnice, dříve v Geofyzikálním ústavu AVČR, nyní v Ústřední knihovně ČVUT v Praze.

Jsem také lektorka systemických rodinných konstelací, vyučuji a praktikuji reiki a v roce 2013 jsem dokončila pětiletý výcvik zaměřený na práci s tělem.

Nabízím individuální práci s využitím biodynamicky orientovaných technik – aktivní imaginaci, arteterapii, biorelease masáže, focusing, práci s tělem, práci se sny, relaxaci.

Skupinově i individuálně rodinné konstelace, reiki.

Od roku 2001 jsem absolvovala semináře v oblasti osobního rozvoje:

Reiky stupeň I, II, III i učitel
Kurz intuitivní astrologie (2001-2007) u Karla Daňka a Marcely Lochovské/Daňkové
Rodinné konstelace – roční výcvik (2008) s lektorkou Věrou Kučerovou
Konstelace traumatu – s Franzem Ruppertem (2008 a 2010)
Voice Dialog – roční sebezkušenostní výcvik s Radimem Ressem (2008/9)
Intenzivní víkendové setkání věnované tématu traumat s prof. Wilhelmem Steimüllerem
Hlubinné dechové masáže podle Dr.Schmidta pod dohledem Dagmar Jančové (2008/9)

Psychoterapie přes tělo s Elim Weidenfeldem a Květou Paluskovou, – viz www.vycviky.cz – zde jsem obdržela biorelease certifikát (2007-2010) za absolvování první poloviny výcviku.

V létě 2013 jsem závěrečnou zkouškou dokončila dlouhodobý terapeutický výcvik.

Jako doplňující k dlouhodobému výcviku jsem následně absolvovala:

– seminář Terapie traumatu 80 hodin Eli Weidenfeld
– seminář Celotělová terapie 40 hodin Eli Weidenfeld
– seminář Hypnoterapie podle Miltona Ericsona 60 hodin Eli Weidenfeld

Od léta 2014, kdy se uskutečnil první modul v ČR, jsem absolvovala výcvik na facilitátora holotropního dýchání, organizačně zaštítěno GTT – Grof Transpersonal Training. Absolvovala jsem zde 8 modulů –
1. modul v ČR Studenec – hotel Trautenberg 30.6.-5.7. 2014 – základní The Holotropic Paradigm: The Psyche, The Inner Healer and Moving Towards Wholeness with Tav Sparks and GTT staff
2. modul v ČR – hotel Atlantis Rozbrojovice u Brna – 7.-12.11.2015 – volitelný Living with dying with Diane Haugh
3. modul Otocec, SLOVENIA 20-25 June 2016 – základní MUSIC AND TRANSCENDENCE Holotropic Breathwork with TAV SPARKS and GTT staff
4. modul v ČR – The Power Within: The Practice of Holotropic Breathwork, with Tav Sparks and GTT staff 3.-8.4.2017 – základní Bodywork Resort Svatá Kateřina u Počátek
5. modul Peace Castle Schlaining, Austria 14-19 November 2017 – volitelný The Art and Practice of Integration with Mireya Alejo Mercet
6. modul Peace Castle Schlaining, Austria 30 January – 4 February 2018 – volitelný Celtic Shamanism 2- The elemental Wheel and the ancestral Legacy with Cait Branigan
7. modul Resort Svatá Kateřina u Počátek April 2018 2-7 – základní Spiritual Emergency: Embracing Unexpected Transformation with TAV SPARKS and GTT staff
8. modul Resort Svatá Kateřina u Počátek September 2018 8-13 – apprentice The Spiritual Quest, Attachment and Addiction with TAV SPARKS and GTT staff
Apprentice:
HB with Stanislav Grof 2016 Ostrava Holos /102 breathers
HB with Stanislav Grof 2017 Praha Holos /250 breathers
HB with Thomas Liska and Sonja Busch May 2018
Skalka u Doks June 2018 8-10 HB for Facilitators practicing with Jiřina Macháčková
Sklenářka 2018 May 4-6, September 14-16, 2019 May 9-12, Marz 22-24, October 3-6, November 29 – December 1, Liberec 2019 January 11, February 15, April 19, May 17, june 20

Další praxi jsem mohla sdílet u Miroslava Kašpara ve Skřidlech, u Michaela Vančury v Praze a doufám, že budou i další příležitosti, kdy budu moci spolupracovat s lidmi z této komunity.

Osobní zkušenost na poli práce se změněnými stavy vědomí
15 sesí holotropního dýchání v průběhu let 2005-2015 za asistence dvojice Jan Šilar, Dagmar Jančová
+ v průběhu výcviku HD
1 víkend Děčín Milan Hrabánek
1 víkend Plzeň Stanislav Kudrle
1 denní HD Praha Michal Vančura
1 mezinárodní setkání v Hradci nad Moravicí se Stanislavem Grofem v září 2014
1 víkend 26.-28.2. 2016 – Holotropní dýchání – Cesta k celistvosti s certifikovaným facilitátorem Ondra Bahník a Magda Šimečková – Ordějov – magické Karpaty
2 víkendy ve Skřidlech u Miroslava Kašpara jako účastník

Grof Transpersonal Training
Grof Transpersonal Training (GTT) je prožitkový a studijní program, zaměřený na metodu holotropního dýchání a na transpersonální perspektivu jako takovou. Slouží buďto jako ucelený výcvik pro ty, kdo se chtějí stát certifikovanými facilitátory, anebo jednodušenabízí zážitek holotropního dýchání v širším a prohloubeném kontextu šestidenního workshopu. Účast v programu je dobrou příležitostí k setkání s autorem techniky holotropního dýchání Stanislavem Grofem, který na některých výcvikových workshopech (modulech)stále vyučuje osobně. Ostatní moduly vede ředitel GTT Tav Sparks, nebo jeho pečlivě vybraní spolupracovníci. Vedení některých dalších modulů bylo svěřeno hostům z řad vůdčích osobností na poli transpersonální psychologie a spřízněných oborů, mezi které patřínapříklad Monika Wikman, Cait Branigan, Jack Kornfield, Andrew Harvey, Angeles Arrien, nebo Richard Tarnas.

Každý modul se kromě teorie a praxe holotropního dýchání zaměřuje na některé z dalších témat. Aktuálně jsou to například Šamanismus, Závislosti, Filmová jóga, Psychedelická zkušenost, Smrt a umírání, Astrologie, a další.

Šestidenní pobyt je příležitostí ponořit se do holotropního procesu hlouběji, než je obvykle možné během kratšího, víkendového workshopu. Setkáte se s lidmi, stejně nadšenými světem holotropního dýchání jako jste vy, a stanete se součástí mezinárodní holotropníkomunity.

Formát výcviku

Výcvik GTT je koncipován flexibilně, v souladu se základním principem metody holotropního dýchání, tedy respektem k vlastní, vnitřní moudrosti každého z nás. Šestidenní výcvikové moduly se konají v různých zemích, v průběhu celého roku. Je možné absolvovatjeden, nebo více modulů, v jakémkoliv časovém sledu. Každý účastník výcviku postupuje ve svém vlastním tempu, s ohledem na svůj proces a časové i finanční dispozice. Certifikace není povinná, s tím, že pokud jí absolvujete, můžete se pak kdykoliv účastnitdalších modulů za nižší cenu.

Certifikace předpokládá nabytí teoretických znalostí, jakožto i získání praktických dovedností. To vyžaduje absolvování sedmi výcvikových modulů (z toho čtyř povinných a tří volitelných) a jednoho závěrečného, dvoutýdenního, certifikačního soustředění. Navíc je třeba absolvovat deset hodin konzultací s certifikovaným facilitátorem a deset workshopů s holotropním dýcháním, vedených rovněž certifikovaným facilitátorem. Více o pravidlech výcviku naleznete na stránkách www.holotropic.com.