SYMBOLON

Výklad karet Symbolonu

Co je Symbolon?

Díky souhře intuitivních vjemů a rozboru konkrétních situací můžeme ve hře rozvzpomínání se nahlédnout nejen do vlastního nitra, jehož mnohé části zůstávají stále nevědomé, ale mohou se nám začít otevírat dveře k poznání mnohem obšírnějších souvislostí, než jaké jsme dosud byli schopni pojímat. Ty skutečnosti, kterým nebylo dovoleno po celý dlouhý čas se projevit – i když se paradoxně projevují v našem každodenním životě tím více, čím více jsou zasouvány – mají najednou příležitost vyplavat na povrch. Dalo by se také říci, že síla, kterou představy disponují, pomáhá pozvednout nevědomé do vyšších úrovní vědomí.

Tento soubor 78 karet se nepokouší být orákulem, které přináší předpovědi nebo prorokuje budoucnost jako jeden ze způsobů jejího zpřítomnění, spíše má moc zpřítomnit minulost. Jako každé zrcadlo odráží tyto karty, jejichž název je odvozen od výrazu, který znamená předmět rozlomený napůl, naše emoční,fyzické i psychické postoje, vzorce našeho chování, způsoby myšlení a celý náš přístup k životu. Ukazují nám hlubší souvislosti a vhledy do oblastí, které jsou pro nás právě aktuální a zároveň nám mohou dopomoci k znovusjednocení rozpolceného v nás… Náhledy spojené s výkladem Symbolonu jsou tedy zaměřeny na rozvzpomínání se. Souvisí tedy s celou historií jedince ve smyslu rodových souvztažností, tzn. také s okolnostmi celé jeho existence od doby početí přes perinatální vývoj, porod až k situacím, které se mu v jeho životě mohou bez bližšíh pochopení opakovat s nutkavou naléhavostí a je tedy postaven před úkol, jak se s takovou zátěží vyrovnat. Nepoužívám ho pro náhledy do budoucnosti, i když v některých případech se tu témata ještě neprožitá objevit mohou. Mnohem větší prostor se tu proto otevírá pro rozvoj témat, která máme do jisté míry na vlastní kůži zažitá, ale někdy jsou nad možnosti našeho dosavadního chápání.

Na výklad většinou dochází v době, kdy nás něco vykolejí, když si potřebujeme něco rozhodnout nebo srovnat, když hledáme správný směr neboli vnitřně zatoužíme po větší či menší změně. Pouhý výklad však, přiznejme si to, k jakékoli změně nepovede. Pro tu je pak otázkou naší vůle a poctivosti k sobě, nakolik se to, po čem toužíme, stane skutečností. To opravdu záleží jen a jen na nás. Pokud vás informace, které dostanete, v té správné chvíli a v souladu s vaší schopnost naslouchat, dostatečně důrazně osloví, stanou se vaší součástí a tím spustí proces proměny. Co potřebujete k výkladu Protože jde o karty, které v sobě mají zakódované astrologické symboly, bylo by dobré zaslat předem na mail datum, místo a pokud možno přesný čas vašeho narození. Pracovat s nimi se dá ovšem v každém případě intuitivně podle dané situace, se kterou se k výkladu dostavíte.

Výklad trvá od 60 do 120 min. Cena: 500 Kč za výklad

Výkladem Symbolonových karet můžete nahlížet na

  • Aktuální téma, které vám vstupuje do vašeho života a které možná přehlížíte
  • Partnerské a rodinné vztahy
  • Vaši pozici v zaměstnání nebo vaše hodnotové priority
  • Nasměrování vašich aktivit, jejichž pomocí se můžete dále rozvíjet
  • Příčinu vašich nemocí či bolestí

Pracujeme zde s poznáním sebe sama skrze všímavost. Všímavosti lze dosáhnout jedině v přítomnosti, což znamená, že se člověk učí být nepřetržitě duchapřítomný. Abychom mohli vstoupit do přítomného okamžiku, do čistého prožívání osvobozeného od utrpení, je nutné pochopit a přijmout vlastní minulost, která je v přítomném okamžiku vždy obsažená v podobě naší životní zkušenosti. Tato naše životní zkušenost z podstatné části ovlivňuje naše myšlení, chování, prožívání a jednání. To, do jaké míry rozumíme našemu životu a sami sobě, do té míry vytváříme podmínky pro šťastný a naplněný život.


by