Cvičení Toto je moje země

Symptomatika – Technika, která využívá nejdříve ukotvení v prostoru – klient leží na zemi a ohmatává svůj prostor, přitom odříkává s procítěním tohoto momentu větu:
– Toto je moje země.
Po tomto krátkém, lehkém a ne příliš osobním úvodu můžeme přejít do fáze, kdy se klient soustředí už na své vlastní tělo.
Používá i nadále úvodní větu s malou obměno:
– Toto je moje tělo.
Důraz je kladen na vlastní prožitek a dání si do souvislostí toho, co klient vnímá, když se soustředí na určitou část vlastního těla a na to, co s tím přichází –
procítěním a dáním do souvislostí, jak kterou část má k dispozici, jak využívá její kapacitu, kde vzniká vnitřní konflikt – j e možné, že se klient přitom dotkne nějakého svého traumatu, a také je důležité zachytit to, kam jde nejvíc energie, kde je jí méně a není vnímána, možná přímo zanedbávána, a kde je největší potenciál pro další vývoj…
Také si všímáme a v dialogu pak klademe tuto otázku:
Jak toto ovlivňuje tvůj každodenní život ? Víceméně toto přichází až ve fázi procesu, ale je možné s tím postupovat rovnou při “skenování” těla.
Začíná se po orgonomické masáží (srdíčkové a pročišťující hmaty), ta trvá cca 20-25 minut vleže nebo v sedě, jak je to klientovi příjemnější, podle jeho vlastního nacítění…
Osahává důkladně prostor, zemi, na níž spočívá jeho tělo, kam až dosáhne a nabírá s tím zároveň energii do sebe, vnímá, že mu ji zem dává.
K úvodní masáži Květa předává informaci o tom, že máme možnost výběru – buď se držet biorelease metody, u níž se postupuje odshora dolů, tedy ruce, tělo, nohy a na závěr hlava – nebo využít toho, že jdeme od nohou přes tělo, ruce a skončíme opět u hlavy, ale princip je ten, že postupujeme od hrubšího k jemnějšímu…
Opakuje si větu: Toto je moje – země – v mém případě namísto pojmu země mi přichází příhodnější použít slovo království…Vnímám to pak mnohem intenzivněji a opravdověji ve vztahu ke mně. Je vhodné s tímto počátečním nacítěním setrvat, dokud se opravdu nepodaří navázat kladný a dokonalý pocit, že to, co klient opakuje, se shoduje s jeho realitou tady a teď. V tomto ohledu byla super vzorová prezentace, kdy jsem viděla, jak moc je tato fáze důležitá.
V této fázi se pak klient dostává pomalu od pojmu země, který mu má být nápomocen při vžívání se do pocitů ve svém těle, opravdu k tomu, co je jádrem cvičení – a to k sobě samému a k tomu, nakolik, kde a jak svoje tělo opravdu vnímá.
Průběh je individuální. Opakuje se fráze „toto je moje„ – ruka, rameno, hlava etc., a spojuje nejlépe rovnou s tím, jak tuto svou část právě vnímá…. a terapeut potvrzuje čas od času klientovo tempo i dynamiku – ano – toto je tvoje
– …
Důležité je věnovat pozornost tomu, jak lze spojit symptomatiku s „příčinou“.
K čemu mě ta která část mého vlastního těle vede? Po této fázi, kdy dochází k dialogu mezi klientem a terapeutem, nastává výběr – s čím chce klient pracovat, co už je na cestě k zvědomění – a jde se do procesu…

Posted in Cvičení, Nezařazené and tagged by